BAI 10: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC NAM Á

(Bài giảng chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hồng Phương (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:15' 30-06-2013
Dung lượng: 12.4 MB
Số lượt tải: 39
Số lượt thích: 0 người

ĐỊA LÍ 8
Giáo viên: Đỗ Thị Hồng Phương
Tổ: Khoa học Tự nhiên
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG
CÁC THẦY CÔ GIÁO
VỀ DỰ TIẾT HỌC HÔM NAY
KIỂM TRA BÀI CŨ:
Lược đồ Tự nhiên châu á
Xác định vị trí khu vực Tây Nam Á và nêu đặc điểm tự nhiên của khu vực?
TIẾT 12 - BÀI 10:
ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC NAM Á
Tiết 12 - Bài 10: Điều kiện tự nhiên khu vực nam á
1. Vị trí địa lí và địa hình
a) Vị trí địa lí
Lược đồ tự nhiên châu á
- Nam nằm ở rìa phía nam của lục địa - Âu.
Giới hạn: + Từ 90 B- 370 B.
+ Từ 620 Đ- 980 Đ.
Nam Á nằm trong khoảng vĩ độ bao nhiêu?

Tiết 12 - Bài 10: Điều kiện tự nhiên khu vực nam á
1. Vị trí địa lí và địa hình
a) Vị trí địa lí
- Nam nằm ở rìa phía nam của lục địa - Âu.
Tiết 12-Bài 10: Điều kiện tự nhiên khu vực nam á
1. Vị trí địa lí và địa hình
a) Vị trí địa lí
- Nam nằm ở rìa phía nam của lục địa - Âu.
Lược đồ tự nhiên khu vực Nam á
- Nam tiếp giáp với v?nh, biển v khu vưc no?
- Gồm nh?ng quốc gia no?
- Tiếp giáp: vịnh Ben-gan, biển A-rap; khu vực Tây Nam Á,Trung Á, Đông Á, Đông Nam Á.
Tây Nam Á
Trung Á
Biển
A ráp
vịnh Ben gan
Giới hạn: + Từ 90 B- 370 B.
+ Từ 620 Đ- 980 Đ.
Đông Á
Đông Nam Á
Tiết 12-Bài 10: Điều kiện tự nhiên khu vực nam á
1. Vị trí địa lí và địa hình
a) Vị trí địa lí
Quan sát lược đồ tự nhiên Nam Á, kể tên và nêu đặc điểm các miền địa hình chính từ Bắc xuống Nam?
b) Địa hình
Biển
A ráp
vịnh Ben gan
+ Phía Nam: sơn nguyên Đê- can với hai rìa l dãy Gát Tây và Gát Đông.
Có 3 miền địa hình chớnh:
+ Phía Bắc: hệ thống núi Hi- ma-lay-a hựng vi hướng Tây Bắc- Đông Nam, di g?n 2600 km.
+ ? giữa: đồng bằng ?n- Hằng rộng và bằng phẳng, dài hon 3000 km.
Tiết 12 - Bài 10: Điều kiện tự nhiên khu vực nam á
1. Vị trí địa lí và địa hình
a) Vị trí địa lí
b) Địa hình
1. Vị trí địa lí và địa hình
2. KHí HậU, SÔNG NGòI Và CảNH QUAN
Tự NHIÊN
a) Vị trí địa lí
- Nam á nằm ở rìa phía nam của lục địa - Âu.
-Tiếp giáp: vịnh Ben-gan, biển A-rap; khu vực Tây Nam Á, Trung Á, Đông Á, Đông Nam Á.
b) Địa hình
Có 3 miền địa hình chính:
+ Phía bắc: hệ thống núi Hi- ma-lay-a hùng vĩ hướng Tây bắc- Đông nam, dài gần 2600 km
+ ở giữa: đồng bằng ấn- Hằng rộng và bằng phẳng, dài hơn 3000 km.
+ Phía Nam: sơn nguyên Đê- can với hai rìa là dãy Gát Tây và Gát Đông.
Tiết 12-Bài 10: Điều kiện tự nhiên khu vực nam á
Giới hạn: + Từ 90 B- 370 B.
+ Từ 620 Đ- 980 Đ.
Hoạt động nhóm ( 5 phút)

Nhóm 1,2: Quan st H2.1, H10.2 v kiến thức đã học cho biết:
- Nam Á nằm chủ yếu trong đới khí hậu nào?
- Da hình c nh hng gì n kh hu cđa khu vc?
Nhóm 3,4: Quan st H10.2, nhn xt s phn b lượng mưa của 3
địa điểm: Mum-bai, Se-ra-pun-di và Mun-tan ?
Nhóm 5,6:
- Dựa vào H10.1, nhận xét mạng lưới sơng ngòi Nam Á? Kể tên các sông chính trong khu vực?
- Quan st H3.1, cho bit Nam Á các kiểu cảnh quan chính nào?
1. Vị trí địa lí và địa hình
2. KHí HậU, SÔNG NGòI Và CảNH QUAN
Tự NHIÊN
a) Khí hậu
- Đại bộ phận khu vực có khí hậu nhiệt đới gió mùa (nóng ẩm)
Tiết 12-Bài 10: Điều kiện tự nhiên khu vực nam á
Các kiểu khí hậu ? Nam á
Đồng bằng và sơn nguyên thấp
- Mùa đông:gió đông bắc, lạnh khô.
- Mùa hạ: gió tây nam, nóng, ẩm mưa nhiều.
Dãy Himalaya
-Sườn phía Nam phần thấp thuộc kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa. Càng lên cao khí hậu càng mát dần.
-Sườn phía Bắc phần thấp có khí hậu lạnh và khô(m­a <100mm).
Tây Bắc Ấn Độ và Pa-ki-xtan.
Thuộc đới khí hậu nhiệt đới khô, mưa rất ít (200-500mm).
1. Vị trí địa lí và địa hình
2. KHí HậU, SÔNG NGòI Và CảNH QUAN
Tự NHIÊN
a) Khí hậu
- Đại bộ phận khu vực có khí hậu nhiệt đới gió mùa (nóng ẩm)
- Là khu vực mưa nhiều của thế giới nhưng phân bố không đều.
Tiết 12-Bài 10: Điều kiện tự nhiên khu vực nam á
Trung Á
Tây Nam Á
vịnh Ben gan
Biển A ráp
Địa điểm
Nguyên nhân
Mum - bai
Se-ra-pun-di
Mun-tan
- Do ảnh hưởng của dẫy Gát Tây là sườn chắn gió Tây Nam.
- Mưa nhiều ở ven biển phía Tây
- Do nằm ở hành lang hứng gióTây Nam từ biển thổi vào.
- Do bức tường thành Himalaia ngăn cản gió Tây Nam nên mưa
trút hết ở sườn Nam,tiêp tục đổ xuống đồng bằng ven chân núi gâymưa lớn
- Do nằm ở đới khí hậu khô
- Hoạt động của gió mùa gặp dãy Himalaya chắn nên chuyển hướng thành gió Tây- Tây Băc từ sơn nguyên IRan thổi tới rất khô và nóng, lượng mưa rất ít
TRUNG QUỐC
VỊNH BENGAL
Ấn Độ Dương
CALCUTA
BIỂN
A-RAP
HYMALAYA
HM
THAR
S. HẰNG
S. ẤN
D. GHÂTE TÂY
D. GHÂTE ĐÔNG
MIANMA
SRILANKA
BRAMAPUT
12000m
2000 m
< 20 mm
CN §ª- Can
20 -100 m
Mum-bai
3000 mm
11.000 mm
20-100 mm
3.000 mm
2.000 mm
< 20 mm
Gió mùa Tây Nam
Gió mùa Đông Bắc
Se-ra-pun-di
11000 mm
Mun tan
183 mm
1. Vị trí địa lí và địa hình
2. KHí HậU, SÔNG NGòI Và CảNH QUAN
Tự NHIÊN
a) Khí hậu
- Đại bộ phận khu vực có khí hậu nhiệt đới gió mùa (nóng ẩm)
- Là khu vực mưa nhiều của thế giới nhưng phân bố không đều.
- Nhịp điệu hoạt động của gió mùa có ảnh hưởng rất lớn đến nhịp điệu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trong khu vực.
Tiết 12-Bài 10: Điều kiện tự nhiên khu vực nam á
Hoạt động sản xuất và sinh hoạt của nhân dân ấn độ
Vòi tưới nước trong nông nghiệp
vai trò của thuỷ lợi
Trạm bơm nước
Xây dựng giếng tưới ruộng
Đập Pa-RaK-KA trên sông Hằng
Tại sao cùng vĩ độ với miền Bắc Việt Nam nhưng khu vực Nam Á có mùa đông ấm hơn?
1. Vị trí địa lí và địa hình
2. KHí HậU, SÔNG NGòI Và CảNH QUAN
Tự NHIÊN
a) Khí hậu
b) Sông ngòi và c?nh quan t? nhiờn
Nhiều sông lớn: Sông ?n, sông Hằng, sông Bra- ma- pút.
Tiết 12-Bài 10: Điều kiện tự nhiên khu vực nam á
Đoạn trích: sông Hằng
Sông Hằng là dòng sông linh thiêng nhất . Nơi mà nếu được tắm mình trong đó, dù chỉ một lần trong đời < khi sống hay chết > thì mọi tội lỗi của con người sẽ được gột rửa và họ sẽ tìm được con đường ngắn nhất lên thiên đàng. Vì vậy mỗi ngày có tới 50.000 người đến tắm ở sông Hằng.
1. Vị trí địa lí và địa hình
2. KHí HậU, SÔNG NGòI Và CảNH QUAN
Tự NHIÊN
a) Khí hậu
b) Sông ngòi và c?nh quan t? nhiờn
- Cảnh quan tự nhiên đa dạng: rừng nhiệt đới ẩm, xa van, hoang mạc, núi cao.
- Nhiều sông lớn: Sông ?n, sông Hằng, sông Bra- ma- pút.
Tiết 12-Bài 10: Điều kiện tự nhiên khu vực nam á
Núi Hi-ma-lay-a
Hoang mạc Tha
Xa van
Rừng nhiệt đới ẩm
1. Vị trí địa lí và địa hình
2. KHí HậU, SÔNG NGòI Và CảNH QUAN
Tự NHIÊN
a) Khí hậu
a) Vị trí địa lí
b) Địa hình
+ Phía bắc: hệ thống núi Hi- ma-lay-a hùng vĩ hướng Tây bắc- Đông nam, dài gần 2600 km
+ ở giữa: đồng bằng ấn- Hằng rộng và bằng phẳng, dài hơn 3000 km.
+ Phía Nam: sơn nguyên Đê- can với hai rìa là dãy Gát Tây và Gát Đông.
- Đại bộ phận khu vực có khí hậu nhiệt đới gió mùa (nóng ẩm)
- Là khu vực mưa nhiều của thế giới nhưng phân bố không đều.
- Nhịp điệu hoạt động của gió mùa có ảnh hưởng rất lớn đến nhịp điệu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trong khu vực.
b) Sông ngòi và c?nh quan t? nhiờn
- Nhiều sông lớn: Sông ?n, sông Hằng, sông Bra- ma- pút.
- Cảnh quan tự nhiên đa dạng: rừng nhiệt đới ẩm, xa van, hoang mạc, núi cao.
Tiết 12-Bài 10: Điều kiện tự nhiên khu vực nam á
- Nam á nằm ở rìa phía nam của lục địa - Âu.
Giới hạn: + Từ 90 B- 370 B.
+ Từ 620 Đ- 980 Đ.
-Tiếp giáp: vịnh Ben-gan, biển A-rap; khu vực Tây Nam Á, Trung Á, Đông Á, Đông Nam Á.
Có 3 miền địa hình chính:
Hãy nối các ô bên trái với các ô bên phải :
? GI?A
PHA B?C
PHA NAM
2. Đång b»ng Ên- H»ng
3. Sơn nguyên Đê- can
1. Dãy Hi- ma- lay- a
CỦNG CỐ:
Trò chơi giải ô chữ
7 chữ cái: là một đất nước có diện tích nhỏ nhất ở Nam Á?
8 chữ cái: Nam Á thuộc đới khí hậu nào?
6 chữ cái: loại gió mùa có đặc điểm nóng , ẩm, mưa nhiều?
7 chữ cái:nguyên nhân làm cho lượng mưa Nam Á phân bố không đều?
4 chữ cái:một trong những đặc điểm nổi bật của gió mùa Đông Bắc là gì?
1
2
3
4
5
M A N Đ I V Ơ
N H I Ệ T Đ Ớ I
T Â Y N A M
Đ Ị A H Ì N H
L Ạ N H
Dõy l dóy nỳi du?c coi l "núc nh c?a th? gi?i"
10
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Học bài và làm các bài tập
Chu?n b? bi 11: Dõn cu v d?c di?m kinh t? khu v?c Nam
Xin chân thành cảm ơn các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh.