BÀI 36: ĐẶC ĐIỂM ĐẤT VIỆT NAM

(Bài giảng chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hồng Phương (trang riêng)
Ngày gửi: 00h:10' 01-07-2013
Dung lượng: 6.8 MB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người

BàI 36: Đặc điểm đất Việt Nam
1. Nêu đặc điểm chung của sông ngòi Việt Nam?
2. Hoàn thành sơ đồ sau:
Giá trị kinh tế của sông ngòi Việt Nam
?
?
?
?
?
Cung cấp phù sa
Cung cấp nước
Giá trị thủy điện
Giá trị giao thông
Khai thác và nuôi trồng thủy sản
KIỂM TRA BÀI CŨ
I- ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐẤT VIỆT NAM:
? Dựa vào lát cắt hình 36.1 hãy cho biết đi từ Đông sang Tây theo vĩ tuyến 200B có những loại đất nào?
? Em có nhận xét gì về cơ cấu các loại đất ở nước ta?
a. Đất ở nước ta rất đa dạng, thể hiện rõ tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm của thiên nhiên Việt Nam.
? Bằng kiến thức đã học, em hãy cho biết đất bao gồm những thành phần nào?
Khoáng chất do đá vỡ vụn, có sinh vật sống và sinh vật chết còn gọi là chất mùn.
? Những nhân tố nào đã tạo nên sự đa dạng của đất Việt Nam?
Đất là kết quả của sự tác động từ: đá mẹ, địa hình, khí hậu, nguồn nước, sinh vật và sự tác động của con người.
? Quan sát hình 36.2 cho biết nước ta có mấy loại đất chính và xếp thành mấy nhóm đất chính? Xác định nơi phân bố từng loại đất trên bản đồ?
? Trên bản đồ nhóm đất nào chiếm diện tích lớn nhất và phát triển trên địa hình nào?
Nhóm đất feralit khác và đất mùn núi cao chiếm diện tích lớn nhất. Phát triển trên địa hình miền núi và cao nguyên
I- ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐẤT VIỆT NAM:
a. Đất ở nước ta rất đa dạng, thể hiện rõ tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm của thiên nhiên Việt Nam.
b. Nước ta có ba nhóm đất chính:
THẢO LUẬN NHÓM (5 PHÚT)
? Dựa vào lược đồ 36.2 và thông tin SGK em hãy tìm hiểu sự phân bố, diện tích, đặc tính và giá trị sử dụng của các nhóm đất chính ở nước ta?
 Nhóm 1: Nhóm đất Feralit.
 Nhóm 2: Nhóm đất mùn núi cao.
 Nhóm 3: Đất bồi tụ phù sa sông và biển.
I- ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐẤT VIỆT NAM:
a. Đất ở nước ta rất đa dạng, thể hiện rõ tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm của thiên nhiên Việt Nam.
b. Nước ta có ba nhóm đất chính:
I- ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐẤT VIỆT NAM:
a. Đất ở nước ta rất đa dạng, thể hiện rõ tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm của thiên nhiên Việt Nam.
b. Nước ta có ba nhóm đất chính:
1
2
3
4
5
6
7
8
TRÒ CHƠI LẬT
Ô SỐ ĐOÁN
HÌNH NỀN
Có 8 ô số trên màn hình, bạn hãy chọn ô số và lật hình nền để đoán xem hình đó là thuộc nhóm đất nào?
I- ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐẤT VIỆT NAM:
a. Đất ở nước ta rất đa dạng, thể hiện rõ tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm của thiên nhiên Việt Nam.
b. Nước ta có ba nhóm đất chính:
II- VẤN ĐỀ SỬ DỤNG VÀ CẢI TẠO ĐẤT Ở VIỆT NAM:
? Dựa vào bảng số liệu và thông tin SGK, em hãy nêu các nguyên nhân dẫn đến tình trạng xói mòn, rửa trôi, đá ong, phèn hóa, mặn hóa,... và biện pháp giải quyết?
I- ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐẤT VIỆT NAM:
a. Đất ở nước ta rất đa dạng, thể hiện rõ tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm của thiên nhiên Việt Nam.
b. Nước ta có ba nhóm đất chính:
II- VẤN ĐỀ SỬ DỤNG VÀ CẢI TẠO ĐẤT Ở VIỆT NAM:
? Em có nhận xét gì về vấn đề sử dụng và cải tạo đất ở Việt Nam? Từ đó liên hệ thực tế về vấn đề sử dụng đất tại địa phương?
 Đất đai là tài nguyên quý giá. Việc sử dụng đất ở nước ta vẫn còn nhiều vấn đề chưa hợp lý.
 Cần phải sử dụng hợp lý và có biện pháp bảo vệ đất: chống xói mòn, rửa trôi, bạc màu đất ở miền đồi núi; cải tạo đất chua, mặn, phèn ở vùng đồng bằng ven biển.
TRÒ CHƠI GIẢI Ô CHỮ
Một trong những Luật do nhà nước ta ban hành nhằm để bảo vệ và sử dụng đất ngày càng tốt hơn
1

F
E
R
L
T
A
I
Đ
T
10 chữ cái – Loại đất có độ phì cao, rất thích hợp cho nhiều loại cây công nghiệp nhiệt đới

L
I
2

P
H
Ù
A
T
S
Đ
8 chữ cái – Loại đất có độ phì cao, rất thích hợp cho nhiều loại cây trồng, đặc biệt là cây lúa

Ù
3

M
Ù
N
Ú
T
N
I
Đ
C
A
O
12 chữ cái – Loại đất dùng để phát triển lâm nghiệp, nhằm để bảo vệ đất rừng đầu nguồn
Đ
T
A
4

R

N
T
G
Đ
7 chữ cái – Một trong những nguyên nhân làm cho đất xấu, đất bạc màu
Đ
T
Â
L
I
Â
U
Đ
T
A
Đ
T
U
T


Đ
L
Đ
I
A
T
BÀI TẬP
Bài 2/129 SGK: Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu diện tích của 3 nhóm đất chính ở nước ta và rút ra nhận xét?
3600=100%
50%
50%
25%
25%
1% 3,60
Hướng dẫn>
BIỂU ĐỒ HOÀN CHỈNH
Đất mùn núi cao (11%)
Đất phù sa (24%)
Đất feralit đồi núi thấp ( 65%)
Cơ cấu diện tích các nhóm đất chính ở nước ta.
- Học bài
Hoàn thành bài tập số 2 trang 129 SGK.
Sưu tập các tranh ảnh, video về hệ sinh thái rừng, biển và các loài động thực vật quý hiếm của nước ta.
HƯớNG DẫN Về NHà
CHÀO TẠM BIỆT QUÍ THẦY CÔ
VÀ CÁC EM HỌC SINH
TIẾT HỌC KẾT THÚC
KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ SỨC KHỎE - HẠNH PHÚC VÀ THÀNH CÔNG TRONG SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC